Onze Missie
Ongelukken kunnen soms niet worden voorkomen, langdurige klachten wel.

Onze missie

Wij geloven dat het werk van sommigen gevaarlijker is dan het zou moeten zijn. Er zijn vaak maatregelen om lichamelijk letsel te voorkomen, maar op mentaal letsel zijn organisaties bijna nooit voorbereid. Mensen onderschatten wat bepaalde ervaringen met je doen. Daardoor komen ze er te laat achter dat ze om hulp hadden moeten vragen. We weten dat het effect van al die slapeloze nachten, irritatie en angst veel minder kunnen zijn, en daarom grijpt Opheca nu in.

De missie van Opheca is om organisaties te leren over mentale plasticiteit en zelfherstellend vermogen, zodat mensen weten wat te doen als het echt verkeerd gaat. Opheca wil ervoor zorgen dat een incident niet de reden wordt dat iemand uiteindelijk niet meer op werk verschijnt. Met het verspreiden van kennis en effectieve methodes in crisismanagement wordt het voortzettingsvermogen van de getroffen collega’s bevorderd. Voorkomen is immers beter dan genezen.  

Wij  doen dit vanuit de dezelfde kernwaarden van onze inspiratiebron (IED-training solutions): Kwaliteit, integriteit, samenwerking, en vertrouwen.

Onze strategie

OPHECA bestaat uit:

  • een netwerk van trainers,
  • uitvoerige ervaring met verschillende vormen van collegiale opvang en ondersteuning,
  • een vangnet in de vorm van praktijk De Velse GGZ.

Door samen te werken met ons netwerk , bieden wij ook de mogelijkheid om uw medewerkers continu bij te spijkeren in hun kennis en kunde. Onze ervaring biedt ons de mogelijkheid om u een hoge kwaliteit en integriteit van onze trainingen te garanderen. Daarnaast werken wij samen met De Velse GGZ zodat uw medewerkers via een verkortte wachtlijst sneller toegang kunnen krijgen tot professionele zorg. Wanneer u hierover afspraken maakt kunt u erop vertrouwen dat uw medewerkers toegang tot de juiste zorg hebben.

OPHECA staat uiteraard open voor elk bedrijf dat om hulp vraagt. Op dit moment richten wij ons op met name beveiligingsbedrijven, ziekenhuizen, en industriële sectoren in de haven, op zee en op het land.

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op.

© OPHECA a good companion | Disclaimer | Realisering MISD | Ontwerp Butterfly Grafix